Letters

[June 29: “Around the World in One Canoe”] imua no pokii imua, e kulia i ka nuu, aloha pauole.

“Ke Kahua Paa”
Via Honolulu [Weekly.com]